Arbeiderpartiet åpner for fritt salg av småbruk

Arbeiderpartiet kan uventet komme til å støtte regjeringens forslag om å heve konsesjonsgrensen for småbruk fra 20 til 100 dekar.