Etterlyser debatt om verneplikten

Blant rogalands-politikerne på Stortinget er det delte meninger om situasjonsbestemt militærnekting.