Bondevik: Budsjett ikke lett for ny regjering

Kjell Magne Bondevik mener at forslaget til statsbudsjett gir lite handlingsrom for en ny regjering, og at det blir vanskelig å foreta omdisponeringer for å innfri skatte— og avgiftslettelsene.