Dørum ber nordmenn skaffe seg et kriselager

Justisminister Odd Einar Dørum oppfordrer folk til å kjøpe inn beredskapslager med tørrmat, hermetikk, vann og alternative lys— og varmekilder.