Andersens forklaring styrket

Rapportene, forklaringene og kommentarene fra de rettsmedisinsk sakkyndige i Baneheiasaken, støtter i all vesentlighet den forklaring Jan Helge Andersen har gitt i lagmannsretten. De sakkyndige avsluttet tirsdag rapportfremleggelsen for retten.