- Kristin skulle beskyttes

Veronica forteller i retten at halvsøsteren Kristin også iungdomsårene var innblandet i alvorlige episoder som ingen ifamilien snakket om.