Gry-obduksjon: Ikke sikker dødsårsak

Rettsmedisinerne kan ikke med sikkerhet fastslå hvordan Gro Hosein ble drept.