Tine-konsern vedtatt

Med 110 mot fire stemmer godkjente årsmøtet i Tine Norske Meierier i Stavanger fredag prinsippene for det nye Tine-konsernet.