Telekonkurranser prises for høyt

Lotteritilsynet ønsker en opprydding i jungelen av telefon— og SMS-konkurranser. Millionene ruller inn hos arrangører som priser tjenestene sine for høyt.