Alle barnehager skal bli billigere

Regjeringen vil senke satsene i både kommunale og private barnehager. En øvre maksgrense for foreldrebetaling er ett av tiltakene som vurderes.