Utslippene i Skagerrak er halvert siden 1985

Miljøet langs Skagerrak-kysten bedrer seg: Utslippene av fosfor er halvert.