LO-nei til nulloppgjør

LO vil kreve små tillegg og prioriterer de lavtlønte ved vårenslønnsoppgjør. Det er voldsom harme i LO mot regjeringens håndteringav industrikrisen og arbeidsløsheten.