Store utfordringer for norsk KFOR-sjef

KFOR må engasjere seg i kriminalitetsbekjempelse, menergeneralløytnant Thorstein Skiaker, som i april overtar somøverstkommanderende for den NATO-ledete fredsstyrken i Kosovo.