Foreslår skjerpet reklameforbud mot barn og unge

Skjerpet forbud mot reklame i radio og TV-sendinger rettet mot barn og unge samt absolutt forbud mot reklame i grunnskolens materiell er to av tiltakene som foreslås i utredningen «Oppvekst med prislapp».