Ingen rettsbehandling av ulvejakt før tirsdag

Namsretten klarer ikke å ta stilling til begjæringen om å utsette fellingen av de ni ulvene i Østerdalen før tirsdag.