Helga Hjetland gjenvalgt i Utdanningsforbundet

Helga Hjetland (55) er gjenvalgt som leder av Utdanningsforbundet for tre nye år. Hun har ledet forbundet siden fusjonen mellom Norsk Lærerlag og Lærerforbundet i 2002.