Skal se på KrFs retningslinjer i overgrepssaker

Stortingsrepresentant Ingebrigt S. Sørfonn skal lede et utvalg somskal vurdere Kristelig Folkepartis retningslinjer i overgrepssaker.