Skjenkebevilling kan gå tapt ved diskriminering

Regjeringen vil ha strengere tiltak mot diskriminering av etniske minoriteter på utesteder. Utestedsdiskriminering kan føre til inndragning av skjenkebevillingen.