Krever millionerstatning

Bistandsadvokat Ivar Sveen, som representerer foreldrene til avdøde Lena Sløgedal Paulsen, krevde i Kristiansand byrett i dag en halv million kroner i oppreisning til hver av jentas foreldrene fra de tiltalte i Baneheiasaken. Sveens formelle påstand var at erstatningen skal fastsettes etter rettens skjønn.