Vil verne alle vassdrag i 50 år

Gasskraftverk i stedet for vannkraft, blir trolig Høyres budskap.