- Kristin har ikke motiv

— Dersom en skal gjøre noe så fundamentalt galt som å drepe tre mennesker, så må man ha motiv. Min klient, Kristin Kirkemo Haukeland, har ikke det.