Ber Høyesterett vurdere Krekar-løslatelsen

Økokrim har påkjært Borgarting lagmannsretts løslatelse av mulla Krekar til Høyesterett.