Frisvold beklager sviktende informasjon

Forsvarssjef Sigurd Frisvold beklager på det sterkeste at Forsvaret har gitt Stortinget ufullstendig informasjon om norske våpenkjøp fra Israel.