Staten kikker i strandsonen

Det blir stadig vanskeligere å bygge ved sjøen. Hver minste dispensasjon blir meldt til Miljøverndepartementet.