Tror POT infiltrerte RVs hovedkontor

Rød Valgallianse (RV) tror at overvåkingspolitiet drev overvåkingav RV på 1980-tallet ved hjelp av infiltrering. RV vil nå vite hvasom foregikk.