Statsråder samordner sikkerheten til sjøs

Statsråder fra fem departementer møtes neste uke for å se på tiltak som kan bedre sikkerheten til sjøs.