Ønsker strengere tiltak mot smitte på sykehus

Statens helsetilsyn frykter økning i tallet på infeksjonssykdommer ved norske sykehus, og foreslår strengere isolering av pasientene.