Klagenemnd forbyr kristne lærebøker

Klagenemnda for likestilling er kommet til at lærebøker som er i bruk ved ti kristne privatskoler er i strid med likestillingsloven. Nemnda forbyr derfor bruken av dem.