Oslo blir stadig tøffere

Mer vold, flere ran og økende bruk av kniv og skytevåpen. Slik er utviklingen i Oslo, viser kriminalstatistikken for 2000.