Berg Lyngmo anker avskjedsdom til Høyesterett

Suspendert sogneprest i Kautokeino, Olav Berg Lyngmo, vil anke avskjedsdommen fra Nord-Hålogaland lagmannsrett til Høyesterett. Hans kollega i Gamvik, Arne Thorsen, vil ikke anke sin avskjedsdom