Beskylder regjeringen for å skape flere fattige

Med Fremskrittspartiets støtte kommer Stortinget til å vedta en ordning med tidsbegrenset uførestønad som etter mindretallets mening vil øke antallet fattige her i landet.