Kompromiss om oljefrie soner

Arbeiderpartiets landsmøte samlet seg i dag om et kompromissvedtak om petroleumsfrie soner.