P4 fikk først medhold

Mens tingretten i Asker og Bærum torsdag forbød avstenging av P4s gamle sendenett, fikk P4 medhold hos tingretten på Lillehammer.