Stortingsrepresentantenes arbeidsvilkår skal bedres

Stortingsrepresentantene skal få mer hjelp til å utføre arbeidet sitt. Et utvalg som avga sin innstilling torsdag går inn for at stortingsgruppene skal få langt flere rådgivere og sekretærer enn de har i dag.