Sp-opprør i Ryfylke

Kommunestyregruppene for Senterpartiet i Hjelmeland, Strand ogForsand stiller seg enstemmig bak stortingsrepresentant MagnhildMeltveit Kleppa og hennes reservasjon mot landsmøtevedtaket om athomofile skal ha rett til å adoptere.