Misfornøyd med svar om flyktninger

Stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa mener Sylvia Brustad bekrefter at det er stor forskjell mellom norsk og svensk asylpraksis.