Kraftjuling til regjeringen

Stortingspresidenten måtte gripe inn i kraftdebatten i Stortinget i går.