Høyere toppskattgrense og billigere brennevin

Det blir høyere innslagspunkt for toppskatten, billigere brennevin og lavere årsavgift for motorsykler og campingbiler fra årsskiftet.