Kripos ble aldri tilkalt etter Mehamn-ulykken

Identifiseringsgruppa i Kripos ble aldri tilkalt etterMehamn-ulykken i 1982, selv om Riksadvokaten hadde gitt instruks omat dette skulle skje ved alvorlige flyulykker.