Kristin tror Per og Veronica drepte i kårboligen

Kristin Kirkemo Haukeland tror ikke Per og Veronica Orderud nøyde seg med å planlegge drap. Hun mener at de to også utførte drapene.