Berntsen beklager beslutningen

Arbeiderparti-veteran Thorbjørn Berntsen sier han respektererThorbjørn Jaglands beslutning om å trekke seg som leder iArbeiderpartiet etter landsmøtet i november.