Avklarende bevisvurdering fra retten

Førstelagmann Asbjørn Nes Hansen ga en avklarende bevisvurderingtil de ti kvinner og menn som tirsdag formiddag skal ta standpunkttil om Viggo Kristiansen er skyldig eller ikke. Lagmannensrettsbelæring varte i snautt tre kvarter, og var en gjennomgang avde viktigste bevis saken. Klokka 9.55 trakk juryen seg tilbake.