Bremser i eldresatsinga

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) meiner at Arbeidarpartiet og Høgre bremser for avslutninga av Handlingsplanen for eldreomsorg. Odd Kristian Reme (Ap) er ikkje samd.