Sikrer velferd med ny kurs

Høyre lover folk 40 milliarder i skattelette, barna ett år mer undervisning og avvikling av småbåtregisteret.