Høgre ille, Ap verst for KrF

Uansett kven Kristeleg Folkeparti til slutt vel å samarbeida med, vil det vera upopulært hos ein del av partiet sine veljarar. Det er kattepina KrF-leiarane nå sit i.