Færre nestenulykker for SAS i år enn i fjor

Flyselskapet SAS har hittil i år hatt færre rapporterte nestenulykker og uregelmessigheter enn i fjor, og antall alvorlige hendelser er færre enn halvparten.