Går for Jåttå

Et flertall i forsvarskomiteen på Stortinget går inn for å leggeForsvarets fellesoperative hovedkvarter til Jåttå.