Pettersen ber om frifinnelse av Kristiansen

Viggo Kristiansens forsvarer, Tore H. Pettersen, signaliserte i sin innledende del av prosedyren i Kristiansand byrett i dag at han vil kreve full frifinnelse for tiltalen mot Viggo Kristiansen om overgrep og drap i Baneheia.