65 prosent for gratis helsetjenester

Et flertall nordmenn mener at helse— og sosialtjenester bør være gratis, viser en meningsmåling som MMI har foretatt for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.