Ja til valgfri nynorsk

Statsråd Kristin Clemet er positiv til forsøk med å gjøre sidemålvalgfritt i skolen. Hun sier også nei til å avvikle eksamen igrunnskolen, slik både Ap og KrF har gått inn for.